Chapelwood redekasser
Udvalgte produkter
Sejlepil
38,00  DKK
Navr - Naur
20,00  DKK
Natureng til skygge
224,00  DKK
Urter for vildtet
54,00  DKK
Bøg
18,00  DKK
Gråpil
22,00  DKK
Eg, (stilkeg)
34,00  DKK
Natureng til skygge
59,00  DKK
Chapelwood redekasser

Du kan hjælpe Den Danske Natur

Når du planter hjemhørende danske plantearter, sikrer du at der er føde til såvel insekter som fugle og andre af vores elskede og nødvendige smådyr.

Mange af de naturlige opholdssteder for fugle og insekter er ikke til stede i det omfang der er nødvendigt for deres overlevelse og formering. Når du sætter et fuglehus eller et insekthotel op, er du med til at sikre Den Danske Naturs overlevelse